Hoogkade

Privacy verklaring

Het bestuur van VvE Hoogkade Bogortuin 3 – 255 1019 PE  Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hoogkade.nl
Bogortuin 3 – 255
1019 PE  Amsterdam

Persoonsgegevens
Het bestuur beheert de persoonsgegevens  van alle eigenaren en huurders van een appartement en/of een parkeerplaats in het gebouw Hoogkade.

De persoonsgegevens bevatten::

  • Naam
  • Adres
  • Parkeerplaatsnummer
  • Eén of meer telefoonnummers
  • E-mailadressen

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals afkomst, politieke voorkeur e.d.

Het doel van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden gebruikt voor versturen van relevante berichten betreffende het wonen in en om Hoogkade, om contact te kunnen leggen in geval van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een lekkage, of een verzoek om openbare ruimten vrij te maken van privéspullen en als werkzaamheden worden verricht aan of in het gebouw en uw medewerking daarbij gevraagd wordt, bijvoorbeeld het verlenen van toegang tot uw appartement.

Nieuwe bewoners ontvangen eenmalig een uitnodiging voor een bezoek van de welkomstcommissie.

Van nieuwe huurders vragen wij het eenmalig inzien van een werkgeversverklaring, een afschrift bankbetaling van huurder –  naar verhuurder (waarop de bedragen zijn zwart gemaakt) een uittreksel GBA en een kopie ID. Behalve naam, adres, telefoon en e-mail van de huurder worden deze gegevens niet opgeslagen of bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming
Besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens worden niet genomen.

Het bewaren van persoonsgegevens
Uitsluitend van eigenaren en huurders worden gegevens bewaard. De gegevens van wie geen eigenaar of huurder meer is, worden zo snel mogelijk verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ieder heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat het bestuur gevraagd kan worden om de persoonsgegevens die het bestuur heeft toe te sturen. Een verzoek daartoe kan gestuurd worden naar de secretaris van het bestuur secretaris@hoogkade.nl
Om er zeker van te zijn dat u degene bent die het verzoek tot inzage doet, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de Machine Readable Zone (de MZR-zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het bestuur reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op het verzoek. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
De website van Hoogkade is SSL-beveiligd. Al het verkeer tussen u en de website is versleuteld (daarom staat er https:// in plaats van http:// in het webadres) Als er vragen zijn, of als het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur secretaris@hoogkade.nl

Advertentie