Hoogkade

Huismeester

Onze huismeester staat (vaak) voor je klaar

Huismeester Henk Leen (of zijn vervanger) is op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 – 11.30 uur in Hoogkade. Hij is veel op pad in ons pand. Vind je hem niet in zijn kantoortje in Hal 2? Bel dan 06 4282 2860

Montage- en onderhoudsbedrijf Henk Leen levert voor zes uur per week een huismeester aan VvE Hoogkade. In beginsel neemt Henk de taken van huismeester zelf voor zijn rekening. Als hij niet aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte, dan zorgt hij voor een gelijkwaardige, vaste vervanging. Deze persoon is bekend bij bestuur en bewoners.

De huismeester beschikt over een kantoortje cq opslagruimte in Hal 2.

Relatie met, en taakverdeling tussen huismeester en VvE
De huismeester wordt aangesteld en betaald door de VvE. Hij wordt aangestuurd door twee VvE-bestuurders. In 2022 zijn dit: Jeroen Snijders (1e aanspreekpersoon). In de zomermaanden is dit Els Witte. Tweede contactpersoon is René Perdok.

Bestuurslid en huismeester bespreken eens per maand lopende zaken, wederzijdse verwachtingen en verbeterpunten. De huismeester rapporteert dan tevens over de uitgevoerde werkzamheden.

De huismeester ‘signaleert grotere defecten en vervuiling’ en ‘ongewenste personen en activiteiten’ (zie ‘Werkzaamheden, ad a). Technisch beheerder De Lairesse Bouw of de VvE nemen vervolgens passende maatregelen. Denk aan contact leggen met verzekeraars en uitvoerende bedrijven.

VvE Hoogkade heeft verschillende commissies. Zodra het wenselijk is om de contacten tussen huismeester en
commissie aan te halen, neemt het bestuur hiertoe het initiatief.

Werkzaamheden (6 uur per week)
a.    Toezicht op, en beheer van de algemene ruimtes van het gebouw Hoogkade

De huismeester:

 • houdt de algemene ruimtes netjes: garage, hallen, trappenhuizen en liften.
 • Signaleert grotere defecten en vervuiling (en rapporteert deze aan De Lairesse Bouw met de contactpersoon van het bestuur in de cc).
 • Signaleert, voor zover mogelijk, ongewenste personen en activiteiten in het gebouw (en rapporteert deze aan de contactpersoon van het bestuur).
 • Beheert de sleutels van algemene ruimtes en technische ruimtes van het gebouw
 • Beheert een kleine voorraad reservebouwmaterialen en verlichting (opgeslagen in de werkruimte van de huismeester);
  • houdt daarvan een overzicht bij
  • en, op basis hiervan, overlegt met het bestuur over aanschaf van materialen.
 • Verleent assistentie bij (maandelijkse) controles van installaties en past zijn aanwezigheid hier zelf op aan.
 • Verzorgt liftbescherming in de liften bij verhuizingen en vervoer van grote stukken.

b.    Uitvoeren kleine reparaties en vervangingen in algemene ruimtes
De huismeester vervangt zelfstandig kapotte verlichting, repareert kleine defecten zoals aan schakelaars, armaturen, deurdrangers en -sluitingen.

c.    Contact met beheerder(s), schoonmaakdiensten, servicediensten, bewoners

De huismeester:

 • Heeft contact met schoonmaakdiensten over de juiste uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden in de woongedeelten en garage van Hoogkade.
 • Is tijdens genoemde werktijd bereikbaar voor bewoners, om vragen te beantwoorden, en storingen en defecten te registreren.
 • Onderhoudt contact met de technisch beheerder van Hoogkade (De Lairesse Bouw) over defecten, vervuiling en onregelmatigheden die niet vallen onder klein onderhoud.
 • Staat in dringende situaties individuele bewoners bij, bijvoorbeeld bij wateroverlast, lekkage, liftstoring
 • Geeft informatie en advies aan bewoners, bezoekers, verhuizers, installateurs.
 • Bewaakt naleving van de huisregels door de bewoners, spreekt mensen zo nodig aan en rapporteert aan de contactpersoon van het bestuur van de VvE als er iets fout gaat.

Overige werkzaamheden, op basis van offerte
De VvE maakt incidenteel gebruik van de diensten van Henk, op een andere manier dan hier omschreven. Op basis van een goedgekeurde offerte worden specifieke werkzaamheden dan uitgevoerd door het montage- en onderhoudsbedrijf van Henk Leen. Afstemming met het bestuur is voorwaarde.
Voor alle afspraken geldt in de praktijk: bij twijfel altijd overleggen met het VvE-bestuur. Bij verschil van mening hakt het bestuur de knoop door.

Advertentie