Hoogkade

De architectuur van Hoogkade is bijzonder!

Langhaus en Hofhaus
Hoogkade is in 1997 ontworpen door de Zwitserse architecten Diener & Diener (vader en zoon). Het gebouw vormt een architectonisch geheel met Hoogwerf op het KNSM-eiland. Hoogwerf is een vierkant bouwblok, een ‘Hofhaus’. Hoogkade is langgerekt, een ‘Langhaus’. Beide zijn klassieke architectuurconcepten.

Half in het water
Hoogkade ligt in het water, in lijn met de Levantkade en in het verlengde van het KNSM-eiland. Door deze ligging worden beide eilanden met elkaar verbonden en vormen zo een poort tot het woongebied Java-eiland en KNSM-eiland.

Variatie!
De grote lengte van het gebouw Hoogkade is op geraffineerde wijze vormgegeven. Het heeft twee uithollingen: een groot terras op het zuiden en een entreehof aan de noordkant. Het gebouw kent daardoor vijf verschillende gebouwdieptes en een grote variatie in woningtypes. Er zijn 127 kleinere en relatief grote appartementen voor diverse soorten huishoudens. Als geheel was het gebouw daarmee een voorloper van gevarieerd woon/werk- en levensloopbestendig wonen. In de praktijk blijkt dat ook te werken. Meerdere bewoners zijn binnen het gebouw doorgeschoven naar een ander woningtype.
Een bijzondere kwaliteit in het oorspronkelijke woningontwerp zijn de loggia’s, de binnen de gevelwand gelegen buitenruimtes. Veel bewoners hebben deze buitenruimtes bij de woonkamer getrokken. In de zomer kan daardoor de binnentemperatuur aan de zuidzijde behoorlijk oplopen.

Als een pakhuis
Het gebouw als geheel kenmerkt zich door een zeer precieze, enigszins weerbarstige architectuur. Het herinnert aan het  oorspronkelijke havengebied met de vele pakhuizen. Dit was een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Vanaf het Centraal Station oogt de kop van het gebouw als een pakhuis. Ook roept het de associatie op met een schip te water.

Lichte beweging

De gevels zijn eenvoudig, maar geraffineerd. De maatvoering van de ramen is overal gelijk, maar als je langs de gevel kijkt, zie je dat de ramen steeds een halve steen verspringen.  Hierdoor ontstaat er een lichte beweging in het beeld van de gevelwand.

Industrieel
De roodbruine bakstenen, speciaal uit Engeland geïmporteerd, wijken af van de Hollandse baksteenmaat: ze zijn groter. De muren lijken daardoor robuuster, wat de industriële uitstraling versterkt. Het is zo’n typisch kenmerk van het pand, dat we graag willen beschermen. Fietsen tegen de muur zijn ongewenst (om maar te zwijgen van graffiti). Dezelfde kenmerkendheid geldt voor de toegepaste kleuren en materialen van ramen, buitendeuren, entreehallen, liftdeuren en trappenhuizen.

Deze pagina kwam tot stand met de kennis van zaken van Tineke van der Pol, Marinus Oostenbrink en Ina Kooper, bewoners van Hoogkade.

Advertentie